Knowledgebase
GeoDesk > Helpdesk > Knowledgebase

Search help:


Wat kan ik doen als ik een fout vind in BAG, BGT of BRT data? / What can I do if I find an error in BAG, BGT or BRT data?

Solution

Voor het melden van fouten in de BGT (Basisregistratie Grootschalige Topografie) en de BRT (BasisRegistratie Topografie) kun je terecht op https://verbeterdekaart.kadaster.nl/. Op welk product je de melding doet, is afhankelijk van het zoomniveau. Heel ver ingezoomd kun je fouten melden op de BGT en heel ver uitgezoomd op TOP1000NL. En daartussen vindt je de zoomniveaus voor TOP10, TOP25, TOP50, TOP100, TOP250 en TOP500 (-raster en/of -NL).

Terugmeldingen voor de BAG (Basisregistratie Adressen en Gebouwen) kunnen gedaan worden op https://bagviewer.kadaster.nl.

Voordat je iets als fout beoordeeld, is het goed om te controleren of de fout veroorzaakt wordt door de actualiteit van de data of door de definities en inwinningscriteria zoals beschreven in de objectcatalogus van het product. De BRT Actualiteitskaart en de objectcatalogi staan bij de layerfiles op de V:-schijf.

 

------------ ENGLISH -------------------------------------------------------------------

To report errors in BGT (Basisregistratie Grootschalige Topografie) and BRT (BasisRegistratie Topografie) you can go to https://verbeterdekaart.kadaster.nl/. On which product you can report an error depends on the zoomlevel. If you zoom in very far, you can report errors on the BGT. If you zoom out very far, you can report errors on the TOP1000. In between you will find the zoomlevels for TOP10, TOP25, TOP50, TOP100, TOP250 and TOP500 (-raster and/or -NL).

Feedback on errors in the BAG (Basisregistratie Adressen en Gebouwen) can be given via https://bagviewer.kadaster.nl.

Be aware that an error could be the result of the source date or of the definitions and criteria used for the product. More information about this is available in the 'BRT Actualiteitskaart' and the objectcatalogi (in Dutch) which can be found at the layerfiles on the V:-share.

 
Was this article helpful? yes / no
Article details
Article ID: 6
Category: Knowledgebase
Date added: 05-12-2012 11:05:04
Rating (Votes): Article rated 5.0/5.0 (5)

 
« Go back

 
Powered by Help Desk Software HESK, brought to you by SysAid