Knowledgebase
GeoDesk > Helpdesk > Knowledgebase

Search help:


arcgis/arcmap crasht telkens op laptop/dockingstation

Solution

Als ArcMap op je laptop telkens stopt/crasht op hele normale handelingen, en dat ook al vroeg in het gebruik, dan kan het zijn dat dit samenhangt met het gebruik van de 'DisplayLink'-drivers die nodig zijn voor het gebruik van je docking station.

Er zijn twee oplossingen:

 

1. Stel Windows Aero Graphics in. DisplayLink adviseert het gebruik van 'Aero glass mode' om problemen in bepaalde applicaties te voorkomen.

De Aero glass mode stel je in via het Control Panel: Start -> Control Panel (All Control Panel Items) -> Personalization. Kies daar een theme onder het kopje 'Aero Themes'.

Het kan ook via Start -> Control Panel (All Control Panel Items) -> Troubleshooting. Klik onder het kopje 'Appearance and Personalization' op 'Display Aero desktop effects'. Je hebt dan wel Administrator rechten nodig. Deze zijn bij FB-IT aan te vragen via Start -> All Programs -> WUR -> Tools -> Request for Administratorship.

Zie ook de video op https://support.displaylink.com/knowledgebase/articles/544285-difference-between-windows-aero-graphics-and-windo en meer info op https://www.makeuseof.com/tag/enable-troubleshoot-aero-effects-windows-7/.

 

2. Een andere oplossing kan zijn om de DisplayLink drivers te refreshen/updaten via Start->WUR->Tools->DisplayLinkDriver. Kies voor nieuwe installatie en volg de aanwijzingen op het scherm zorgvuldig op. De herstart halverwege de procedure is beslist noodzakelijk voor een succesvolle afronding, anders werkt het niet. Het verwijderen van de DisplayLink-drivers (door FB-IT) kan ook een optie zijn, maar dan kun je niet meer het docking station gebruiken.

 

------------ ENGLISH -------------------------------------------------------------------

If ArcMap crashed on your laptop while doing nothing special, then this might be related to the use of the DisplayLink drivers which are needed to use your docking station.

There are two solutions:

1. Enable Windows Aero Graphics. DisplayLink advises the use of 'Aero glass mode' to prevent problems with certain applications.

The Aero glass mode can be enabled using the Control Panel: Start -> Control Panel (All Control Panel Items) -> Personalization. Then chosse a theme listed below the heading 'Aero Themes'.

You can also enable it via Start -> Control Panel (All Control Panel Items) -> Troubleshooting. Below the heading 'Appearance and Personalization' click on 'Display Aero desktop effects'. You do need administrator rights to do this. These rights can be requested at FB-IT using Start -> All Programs -> WUR -> Tools -> Request for Administratorship.

Also see the video at https://support.displaylink.com/knowledgebase/articles/544285-difference-between-windows-aero-graphics-and-windo and more info at https://www.makeuseof.com/tag/enable-troubleshoot-aero-effects-windows-7/.

 

2. Another solution might be to update/refresh the DisplayLink drivers via Start->WUR->Tools->DisplayLinkDriver. Choose for a new installation and follow the instruction carefully. A restart halfway is necessary to be successfull. Removal of the DisplayLink-drivers (by FB-IT) might also be an option, but then you can not use your docking station anymore.

 

 
Was this article helpful? yes / no
Related articles Scripts en modellen 's nachts door laten lopen / Keep scripts and models running in the night
Article details
Article ID: 31
Category: ArcGIS software
Date added: 12-10-2017 14:14:26
Rating (Votes): Article rated 5.0/5.0 (1)

 
« Go back

 
Powered by Help Desk Software HESK, brought to you by SysAid