Knowledgebase
GeoDesk > Helpdesk > Knowledgebase

Search help:


Importeren metadata XML in GeoSticker / Import metadata xml into GeoSticker

Solution

Indien je een xml met metadata volgens het Nederlandse metadataprofiel (zoals bijvoorbeeld wordt aangeboden op www.nationaalgeoregister.nl) wilt importeren in ArcGIS / GeoSticker, dan moet je de volgende stappen doorlopen:

- Zet direct onder de bovenste regel (<?xml version="1.0"encoding="utf-8"?>) de volgende tags:
<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="http://www.geosticker.nl/stylesheets/GeoSticker.xls"?>
<metadata>

 

-Voeg deze tag toe aan het eind van de xml-file:

</metadata>

- Gebruik vervolgens de MetaDataImporter om de metadata te importeren.

De metadata ("item description") is nu te zien in GeoSticker.

 

Een andere optie is om gebruik te maken van de GeoStickerImportTool. Deze is te vinden op W:\PROJECTS\GeoDeskData\GeoStickerImportTool,

 

------------ ENGLISH -------------------------------------------------------------------

If you have a xml with metadata according to the Dutch metadata profile (like is being distributed via www.nationaalgeoregister.nl) and you want to import this metadata in ArcGIS / GeoSticker, you will have to follow these stepts:

- Add the following tags just below the top line  (<?xml version="1.0"encoding="utf-8"?>) in the xml:
<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="http://www.geosticker.nl/stylesheets/GeoSticker.xls"?>
<metadata>

- Add the following tag end the end of the xml-file:
</metadata>

- Use the MetaDataImporter to import the xml.

The metadata ("item description") is now visible in GeoSticker.

 

An other option is to use the GeoStickerImportTool. You can find it at W:\PROJECTS\GeoDeskData\GeoStickerImportTool,

 

 
Was this article helpful? yes / no
Related articles Kan ik een dataset beschikbaar stellen voor de hele WUR? / Can I make a dataset available for the whole of WUR?
Snel zoeken naar bestanden in ArcGIS / Quick search for files in ArcGIS
Voorwaarden gebruik geodata / Conditions to use geodata
GeoDesk ArcGIS cursussen / GeoDesk ArcGIS courses
Article details
Article ID: 26
Category: ArcGIS software
Date added: 13-10-2016 12:22:07
Rating (Votes): Article rated 3.7/5.0 (3)

 
« Go back

 
Powered by Help Desk Software HESK, brought to you by SysAid