Knowledgebase
GeoDesk > Helpdesk > Knowledgebase

Search help:


Snel zoeken naar bestanden in ArcGIS / Quick search for files in ArcGIS

Solution

Het zoeken naar bestanden op bijvoorbeeld de V:-schijf kan d.m.v. een zoekactie in Windows Verkenner, maar doordat Windows Verkenner geen netwerkschijven kan indexeren, duurt het zoeken lang.

In ArcGIS kan elke gewenste schijf/folder wel geindexeerd worden om daarna snel te kunnen zoeken. Dit kan als volgt:

- Start ArcMAP

- Open het Search window (via Windows -> Search)

- Open het Search Options scherm m.b.v. het vijfde knopje van links bovenin het Search Window.

- Klik in de tab 'Index' op de knop 'Add' om de folder toe te voegen. Kies hier bijvoorbeeld de folder met layerfiles op de V:-schijf (V:\LayerFiles-2013 of W:\ESG\Shares\Arc\LayerFiles-2013). Het is aan te raden om de map C:\Program Files (x86)\ArcGIS\Desktop10.3\AcrToolbox\Toolboxes ook toe te voegen, zodat de geinstalleerde tools ook nog steeds gevonden worden.

- Klik op 'OK'.

Nu zal de geselecteerde folder geindexeerd worden. De eerste keer kan dat heel lang duren.

Zodra de folder is geindexeerd kan er in het Search Window gezocht worden binnen de geindexeerde folders m.b.v. een 'Local Search'. ArcGIS zoekt binnen bestandsnamen, -paden en binnen metadata.

Let op: Bij een update naar een nieuwere versie van ArcGIS zul je deze instellingen opnieuw moeten doen en zal de index helemaal opnieuw aangemaakt moeten worden.

 

------------ ENGLISH -------------------------------------------------------------------

Searching for files on for example the V:-share can be done using the search funcionality of Windows Explorer, but as Windows Explorer can not index network shares, searching can take quite some time in this way.

In ArcGIS every folder/share can be indexed, so a quich search becomes possible. This can be done in this way:

- Start ArcMap

- Op the Search Window (via Windows -> Search)

- Open the Search Options window using the fifth button from the left on the top of the Search Window.

- Click the button 'Add' in the tab 'Index' to add a folder. You can for example choose the folder with layerfiles on the V:-share (V:\LayerFiles-2013 or W:\ESG\Shares\Arc\LayerFiles-2013). It is recommended to add the folder C:\Program Files (x86)\ArcGIS\Desktop10.3\AcrToolbox\Toolboxes t be sure that the installed toolboxes are still being found.

- Click 'OK'.

Now the selected folder will be indexed. The first time this can take a lot of time.

As soon as the folder is indexed you can search within this folder using a 'Local Search'. ArcGIS will search in filenames, paths and metadata.

Keep in mind that if you upgrade to a newer version of ArcGIS, you will have to do these settings again and the index has to be created from scratch again.

 
Was this article helpful? yes / no
Related articles Default Home Folder aanpassen in ArcGIS / Adjust Default Home Folder in ArcGIS
Zoeken in deze knowledge base / Search within this knowledge base
Data uit de centrale geodatabase (GDB3) is verplaatst / Data from the central geodatabase (GDB3) has moved
Article details
Article ID: 22
Category: ArcGIS software
Date added: 11-01-2016 10:56:45
Rating (Votes): Article rated 5.0/5.0 (2)

 
« Go back

 
Powered by Help Desk Software HESK, brought to you by SysAid