Knowledgebase
GeoDesk > Helpdesk > Knowledgebase

Search help:


Databestanden aanschaffen / Buying datasets

Solution

De GeoDesk levert diverse databestanden aan externe partijen, zoals bodemkaarten, geomorfologische kaarten, historische en actuele grondgebruiksbestanden en topografische kaartbestanden. Meer informatie hierover is te vinden op https://www.wageningenur.nl/nl/Expertises-Dienstverlening/Onderzoeksinstituten/Alterra/Faciliteiten-Producten/Kaarten-en-GISbestanden.htm.

Indien u overweegt om een of meerdere bestanden aan te schaffen, dan kunt u een nieuw ticket aanmaken in dit helpdesksysteem waarin u aangeeft welke bestanden u voor welk gebied wenst. Wij zullen u dan een prijsopgave verstrekken.

 

------------ ENGLISH -------------------------------------------------------------------

The GeoDesk sells different datasets to external parties, like soil maps, geomorphological maps, historical and actual land use maps and topographical maps. More information about these datasets can be found at https://www.wageningenur.nl/nl/Expertises-Dienstverlening/Onderzoeksinstituten/Alterra/Faciliteiten-Producten/Kaarten-en-GISbestanden.htm (only in Dutch).

If you like to buy one or more datasets, you can create a new ticket in this helpdesksystem and tell us which datasets you want for which area. We will then provide a quotation.

 

 

 
Was this article helpful? yes / no
Related articles Voorwaarden gebruik geodata / Conditions to use geodata
Buitenlandse data / Foreign data
Article details
Article ID: 21
Category: Knowledgebase
Date added: 24-12-2015 09:56:53
Rating (Votes): Article rated 5.0/5.0 (2)

 
« Go back

 
Powered by Help Desk Software HESK, brought to you by SysAid