Knowledgebase
GeoDesk > Helpdesk > Knowledgebase

Search help:


Maak je Basemaps sneller in ArcGIS / Make your Basemaps faster in ArcGIS

Solution

Basemaps (die je normaal toevoegd via Add Basemap) kunnen in ArcGIS soms erg traag geladen worden. Dit is te versnellen. Je kunt de basemaps van Esri namelijk ook benaderen via een ArcGIS Server verbinding en dat werkt sneller.

- Ga in ArcCatalog of het Catalog Window naar GIS Servers en klik daar op Add ArcGIS Server.
- Druk op Next (Use GIS Services).
- Vul bij server URL het volgende in: http://server.arcgisonline.com/ArcGIS/rest/services/.
- Klik op Finish.

Onder GIS Servers staat nu een item waar je alle Basemaps kunt terugvinden.

 

------------ ENGLISH -------------------------------------------------------------------

Basemaps (which you normally add via Add Basemap) can be loaded quite slow sometimes. You can speed this up. You can use the Basemaps also via an ArcGIS Server connection, which is faster.

- In ArcCatalog or the Catalog Window, go to GIS Servers and click on Add ArcGIS Server.
- Click Next (Use GIS Services).
- Use this server URL: http://server.arcgisonline.com/ArcGIS/rest/services/.
- Click Finish.

Now you will have an item under GIS Servers in which you can find all Basemaps.

 
Was this article helpful? yes / no
Article details
Article ID: 15
Category: ArcGIS software
Date added: 26-03-2014 10:58:38
Rating (Votes): Article rated 5.0/5.0 (2)

 
« Go back

 
Powered by Help Desk Software HESK, brought to you by SysAid