Knowledgebase
GeoDesk > Helpdesk > Knowledgebase

Search help:


Buitenlandse data / Foreign data

Solution

Van buiten Nederland hebben we als GeoDesk niet zoveel data. Wat we hebben is te vinden bij de layerfiles op V:\LayerFiles-2013\__Europe_Europa of V:\LayerFiles-2013\_World_Wereld [met V: = W:\ESG\shares\Arc] [met W: = \\WUR\dfs-root].

Op V:\LayerFiles-2013\ExternalDataSources_ExterneDatabronnen is een grote collectie links naar websites met data aanwezig: Europa 400, wereld 100 en nog 100 voor Nederland.

Hieronder nog een aantal tips over waar je data zou kunnen vinden:
- OpenStreetMap (te bekijken op www.openstreetmap.org): deze data is te downloaden via o.a. http://download.geofabrik.de/, http://openstreetmapdata.com/ en https://export.hotosm.org/.
- Basemaps van ESRI: deze zijn in ArcGIS 10 m.b.v. de functie 'Add Basemap' toe te voegen.
- ArcGIS Online van ESRI: Doorzoek wat door andere ArcGIS gebruikers beschikbaar is gesteld via de functie 'Add data from ArcGIS Online' in ArcGIS 10.
- Zoek wat er door de EU via INSPIRE wordt aangeboden op http://inspire-geoportal.ec.europa.eu/discovery/.
- Vlaamse overheidsdata is te verkrijgen via www.geopunt.be.
- Wereldwijde vector- en rasterdata op schalen 1:10.000.000, 1:50.000.000 and 1:110.000.000 is te vinden op http://www.naturalearthdata.com/.
- Wereldwijde data is ook te vinden in de Global Maps data archives: https://globalmaps.github.io/.
- FAO GeoNetwork biedt toegang tot interactieve kaarten, satellietbeelden en aanverwante ruimtelijke databases die onderhouden worden door de FAO (Food and Agriculture Organization of the United Nations) en zijn partners: http://www.fao.org/geonetwork.
- Hoge resolutie topografische data van (met name) specifieke gebieden in VS kan gevonden worden op http://www.opentopography.org.
- De Environmental Data Explorer is de autoritatieve bron for datasets gebruikt door de UNEP (United Nations Environmental Programme) en haar partners in o.a. het Global Environment Outlook (GEO) -rapport and other integrated environment assessments. De database bevat meer dan 500 verschillende variabelen, als nationale, subregionale, regionale and wereldwijde statistieken of als ruimtelijke datasets (kaarten), op het gebied van o.a. zoetwater, bevolking, bossen, emissies, klimaat, rampen, gezondheid en BNP. Zie http://geodata.grid.unep.ch/.
- Op http://neo.sci.gsfc.nasa.gov/ kun je beelden van sattelietdata zoeken en downloaden afkomstig van de sattelieten van NASA's Earth Observing System. Meer dan vijftig verschillende wereldwijde datasets worden weergegeven met dagelijkse, wekelijkse en maandelijkse momentopnames.
- STRM 90m hoogte data is beschikbaar op http://srtm.csi.cgiar.org/.
- Harvard University heeft een site met een grote lijst bronnen: https://gis2.harvard.edu/resources/data.

------------ ENGLISH -------------------------------------------------------------------

The GeoDesk does not have that much data from outside the Netherlands. What we have you can find at the layerfiles on V:\LayerFiles-2013\__Europe_Europa or V:\LayerFiles-2013\_World_Wereld [V: = W:\ESG\shares\Arc] [W: = \\WUR\dfs-root].

On V:\LayerFiles-2013\ExternalDataSources_ExterneDatabronnen , a large collection of links to websites with data is available: Europe 400, global 100 and another 100 for the Netherlands.

You can also have a look at:
- OpenStreetMap, which you can look at www.openstreetmap.org and which you can download from for example http://download.geofabrik.de/, http://openstreetmapdata.com/ and https://export.hotosm.org/.
- Basemaps from ESRI: you can add these in ArcGIS 10 using the 'Add Basemap' functionality.
- ArcGIS Online from ESRI: Look what data other users of ArcGIS have made available via the functionality 'Add data from ArcGIS Online' in ArcGIS.
- See what is made available within the EU via INSPIRE at http://inspire-geoportal.ec.europa.eu/discovery/.
- Flemish government data is available at www.geopunt.be.
- Worldwide vector and raster data on scales 1:10m, 1:50m and 1:110m can be found on http://www.naturalearthdata.com/.
- - Worldwide data is also to be found in de Global Maps data archives: https://globalmaps.github.io/.
- The FAO GeoNetwork provides Internet access to interactive maps, satellite imagery and related spatial databases maintained by FAO (Food and Agriculture Organization of the United Nations) and its partners: http://www.fao.org/geonetwork.
- High resolution topographic data for (mainly) certain areas in the USA can be found on http://www.opentopography.org
- The Environmental Data Explorer is the authoritative source for data sets used by UNEP (United Nations Environmental Programme) and its partners in for example the Global Environment Outlook (GEO) report. The database holds more than 500 different variables, as national, subregional, regional and global statistics or as geospatial data sets (maps), covering themes like Freshwater, Population, Forests, Emissions, Climate, Disasters, Health and GDP. See http://geodata.grid.unep.ch/.
- On http://neo.sci.gsfc.nasa.gov/ you can browse and download imagery of satellite data from NASA's constellation of Earth Observing System satellites. Over 50 different global datasets are represented with daily, weekly, and monthly snapshots.
- STRM 90m elevation data is available at http://srtm.csi.cgiar.org/.
- Harvard University has a website with a long list of recourses: https://gis2.harvard.edu/resources/data.

 

 
Was this article helpful? yes / no
Related articles Voorwaarden gebruik geodata / Conditions to use geodata
Data uit de centrale geodatabase (GDB3) is verplaatst / Data from the central geodatabase (GDB3) has moved
Article details
Article ID: 14
Category: Knowledgebase
Date added: 13-02-2014 15:23:31
Rating (Votes): Article rated 5.0/5.0 (1)

 
« Go back

 
Powered by Help Desk Software HESK, brought to you by SysAid