Knowledgebase
GeoDesk > Helpdesk > Knowledgebase

Search help:


Kan ik een dataset beschikbaar stellen voor de hele WUR? / Can I make a dataset available for the whole of WUR?

Solution

Als je een dataset hebt gemaakt die interessant is voor anderen binnen Wageningen University & Research, dan is het mogelijk om deze centraal beschikbaar te stellen via de GeoDesk.

Als voorwaarde stellen we wel dat er metadata aan is toegevoegd (liefst conform Nederlands metadataprofiel m.b.v. GeoSticker of conform INSPIRE eisen). Daar kunnen we je uiteraard bij helpen.

Stuur een ticket in om contact met ons op te nemen.

 

------------ ENGLISH -------------------------------------------------------------------

If you have made a dataset which is interesting for others within Wageningen University & Research, it is possible to make it centrally available via the GeoDesk.

As a prerequisite we ask you to add metadata to the data (preferably according to the Dutch metadata profile using GeoSticker or conform INSPIRE rules). Of course we can help you with that.

Submit a ticket to contact us.

 
Was this article helpful? yes / no
Related articles Importeren metadata XML in GeoSticker / Import metadata xml into GeoSticker
Voorwaarden gebruik geodata / Conditions to use geodata
Data uit de centrale geodatabase (GDB3) is verplaatst / Data from the central geodatabase (GDB3) has moved
Article details
Article ID: 13
Category: Knowledgebase
Date added: 17-10-2013 11:04:34
Rating (Votes): Article rated 5.0/5.0 (1)

 
« Go back

 
Powered by Help Desk Software HESK, brought to you by SysAid