Knowledgebase
GeoDesk > Helpdesk > Knowledgebase

Search help:


GeoDesk ArcGIS cursussen / GeoDesk ArcGIS courses

Solution

ArcGIS Desktop

De Geodesk organiseert ook regelmatig een uitgebreide beginnerscursus ArcGIS Desktop. De volgende onderwerpen komen aan bod:

 • Werken met de meest recente versie van ArcMap en ArcCatalog
 • Werken met data frames, datasets (layers) en tabellen
 • Verkennen van geoportalen en de Wageningen UR geodatabase m.b.v. metadata
 • Gebruik van webservices (WMS, WFS, WCS)
 • Data opslag, digitaliseren en data structuur (vectordata, rasterdata, geodatabases)
 • Kaartprojecties (Kaarteenheden, co√∂rdinaatsystemen)
 • Georefereren van gescande kaartbeelden
 • Kaartopmaak (symbologie, legenda, schaalstokken, labels, etc)
 • Queries (attributen, selecties, 'Joins & Relates')
 • Editen (maken van nieuwe datasets, toevoegen geometrie and attributen and berekenen van geometrische kenmerken)
 • Vector bewerkingen (topologische 'overlays', attribuutstatistieken, clippen van data)

De cursus kan aangeboden worden voor groepen of individuen. Er is ruimte om onderwerpen of problemen die men in de praktijk is tegengekomt te behandelen.

Het cursusmateriaal is in het Engels en afhankelijk van de deelnemers wordt er Engels of Nederlands gesproken.

Het deelnamegeld voor de cursus is 1500 euro per persoon. Dit is inclusief cursusmateriaal.

Laat het ons via een nieuw ticket weten als je interesse hebt om deel te nemen.

 

------------ ENGLISH -------------------------------------------------------------------

ArcGIS Desktop

The Geodesk regurlarly organizes an extensive ArcGIS Desktop beginners course. The following subjects are part of the course:

 • Working with the most recent version of ArcMap and ArcCatalog
 • Working with Data Frames, Datasets (Layers) and Tables
 • Exploring geoportals and the Wageningen UR geodatabase using metadata
 • Using webservices (WMS, WFS, WCS)
 • Data storage, digitizing and data structure (vectordata, rasterdata, geodatabases)
 • Map Projections (Map Units, Coordinate Systems)
 • Georeferencing scanned map images
 • Map Presentation (Symbology, Legends, Scale Bars, Labels, etc)
 • Queries (Attributes, Selections, Joins and Relates)
 • Editing (Creating new datasets, adding geometry and attributes and calculating geometry)
 • Vector operations (Topological overlays, attribute statistics, clipping data)

The course is available for groups and individuals. It is possible to deal with subjects and problems encountered during practice.

The course materials are in English and depending on the group of participants the language spoken is English or Dutch.

The course costs 1500 euros per person. This includes the course materials.

Please let us know if you are interested in participating by sending a new ticket.

 

 
Was this article helpful? yes / no
Article details
Article ID: 11
Category: ArcGIS software
Date added: 09-10-2013 14:24:05
Rating (Votes): Article rated 5.0/5.0 (3)

 
« Go back

 
Powered by Help Desk Software HESK, brought to you by SysAid