Knowledgebase
GeoDesk > Helpdesk > Knowledgebase

Search help:


» Subcategories:

 
ArcGIS Online
Obtaining an ArcGIS-Online account for WU / WR KB0013763
Authorize ArcGIS Pro with your ArcGIS Online account KB0013763
ArcGIS software
ArcGIS Desktop | ArcGIS Pro | QGIS #SN
Obtaining ArcGIS-Pro on a private pc/laptop KB0013763
ArcGIS Pro licentie voor medewerkers / ArcGIS Pro license for employees KB0013763
» More topics
 

» Articles in this category:

 
Posters en plots / Posters and plots KB0013555 Article rated 5.0/5.0
Het is mogelijk om door de GeoDesk posters en kaarten te laten maken tot A0-formaat. Vanaf 1 oktober 2022 neemt de GeoDesk enkel nog plotverzoeken vanuit de Environmental Science Group in behandeling. Medewerkers van andere kenniseenheden kunnen dan...
Zoeken in deze knowledge base / Search within this knowledge base #SN Article rated 5.0/5.0
Bij het gebruik van de zoekfunctie van deze knowledge base moet je rekening houden met het volgende: - Veel voorkomende woorden worden genegeerd. Zo geeft het zoeken op 'arcgis' geen resultaten, omdat dit woord in veel artikelen gebruikt wordt. - W...
Voorwaarden gebruik geodata / Conditions to use geodata KB0013557 Article rated 5.0/5.0
In principe geldt voor de geodata die door de Geodesk wordt aangeboden, binnen Wageningen University & Research een Open Data beleid. Dit betekent dat de meeste geodata intern vrij te gebruiken is. Voor de geodata geldt echter wel dat deze niet a...
Buitenlandse data / Foreign data KB0013689 Article rated 5.0/5.0
Van buiten Nederland hebben we als GeoDesk niet zoveel data. Wat we hebben is te vinden bij de layerfiles op V:\LayerFiles-2013\__Europe_Europa of V:\LayerFiles-2013\_World_Wereld [met V: = W:\ESG\shares\Arc] [met W: = \\WUR\dfs-root]. Op V:\LayerFi...
Kan ik een dataset beschikbaar stellen voor de hele WUR? / Can I make a dataset available for the whole of WUR? KB0013690 Article rated 5.0/5.0
Als je een dataset hebt gemaakt die interessant is voor anderen binnen Wageningen University & Research, dan is het mogelijk om deze centraal beschikbaar te stellen via de GeoDesk. Als voorwaarde stellen we wel dat er metadata aan is toegevoegd ...
Wat kan ik doen als ik een fout vind in BAG, BGT of BRT data? / What can I do if I find an error in BAG, BGT or BRT data? KB0013691 Article rated 5.0/5.0
Voor het melden van fouten in de BGT (Basisregistratie Grootschalige Topografie) en de BRT (BasisRegistratie Topografie) kun je terecht op https://verbeterdekaart.kadaster.nl/. Op welk product je de melding doet, is afhankelijk van het zoomniveau. He...
Databestanden aanschaffen / Buying datasets #SN Article rated 5.0/5.0
De GeoDesk levert diverse databestanden aan externe partijen, zoals bodemkaarten, geomorfologische kaarten, historische en actuele grondgebruiksbestanden en topografische kaartbestanden. Meer informatie hierover is te vinden op https://www.wageningen...
Studentenlicentie Safe FME / Student licence Safe FME KB0013692 Article rated 5.0/5.0
Als GeoDesk kunnen wij geen studentenlicenties verstrekken voor FME van Safe Software. Studenten kunnen deze zelf aanvragen via https://www.safe.com/grant-program/students/.   ------------ ENGLISH ---------------------------------------------------...
Suggesties voor cursussen / Suggestions for courses KB0013693 Article rated 3.7/5.0
Wil je meer kennis opdoen over een bepaald onderwerp, kijk dan eens op onderstaande sites naar het online aanbod: https://www.esri.com/mooc: gratis MOOCs van Esri. https://www.esri.com/training/: online trainingen van Esri. Tegenwoordig gratis. Eve...
Onjuiste symbologie in TOP10NL/Incorrect symbology in TOP10NL KB0013694 Article rated 5.0/5.0
If you experience problems with the symbology of TOP10NL layers, you are probably missing the required windows font files. These files can be downloaded from https://github.com/kadaster/top10nl/tree/master/symbool/1.2.0 To install the font files, ju...
OSGeo4W to install QGIS and related software on Windows KB0013695 Article rated 5.0/5.0
If you want to always have the latest version of QGIS and related software on Windows, you may consider installing OSGEO4W. If you use this installer a simple rerun of setup.bat (with wur administrative rights) will upgrade your installation to the l...
 

» Top Knowledgebase articles:
 

 
Powered by Help Desk Software HESK, brought to you by SysAid