Helpdesk
GeoDesk > Helpdesk

Search help:


Vakantie mededeling / Holiday notice

Omdat gebouw Gaia gesloten is, kunnen wij als GeoDesk geen plotwerk uitvoeren tussen 23 december en 7 januari. Daarnaast dient er rekening mee gehouden te worden dat we minder snel antwoord kunnen geven op vragen vanwege een beperkte bezetting op die dagen.

Because of the closure of the Gaia building, the GeoDesk can not handle plot requests between December 23th and January 7th. Also take into account that we might not respond as fast as normal because of the limited availability of GeoDesk employees in these days.


Plotopdrachten / Plot requests

De GeoDesk neemt enkel nog plotverzoeken vanuit de Environmental Science Group in behandeling. Medewerkers van andere kenniseenheden kunnen terecht bij een externe leverancier: https://intranet.wur.nl/umbraco/nl/weten-regelen/communicatie-marketing/print-drukwerk/.
We plotten in principe enkel nog op normaal (coated) papier. Enkel op speciaal verzoek plotten we nog op glossy papier (zolang de voorraad strekt).

The GeoDesk only handles plot requests from the Environmental Science Group. Employees of other science groups can send their request to an external supplier: https://intranet.wur.nl/umbraco/en/practical-information/communication-marketing/printing/.
In principle, we only plot on normal (coated) paper. We only plot on glossy paper on special request (while stocks last).


 

Submit a ticket
Submit a new issue to a department

 
 

View existing ticket
View tickets you submitted in the past

 

 

Knowledgebase

» Top Knowledgebase articles:
 

» View entire Knowledgebase

 

Go to Administration Panel

 
Powered by Help Desk Software HESK, brought to you by SysAid