Helpdesk
GeoDesk > Helpdesk

Search help:


Belangrijke mededeling m.b.t. licenties ArcGIS Desktop 10.6 en ArcGIS Pro 2.3 van WR. / Important notice regarding the licenses of ArcGIS Desktop 10.6 and ArcGIS Pro 2.3 of WR.

De huidige licenties voor ArcGIS Desktop 10.6 en ArcGIS Pro 2.3 voor Wageningen Research zijn mogelijk niet meer beschikbaar na de zomer. We raden aan om gebruik te gaan maken van QGIS. Lees het volledige bericht op intranet: https://intranet.wur.nl/Project/GeoDesk/Microblog/05y3GVQpp0yos0tohgPNqQ.

The current licenses for ArcGIS Desktop 10.6 and ArcGIS Pro 2.3 for Wageningen Research might not be available anymore after this summer. We recommend using QGIS. Read the full message on intranet: https://intranet.wur.nl/Project/GeoDesk/Microblog/05y3GVQpp0yos0tohgPNqQ.


Vanaf 1 oktober enkel nog plotwerk voor ESG / From October 1st we will only do plot work for ESG

Sinds 1 oktober 2022 neemt de GeoDesk enkel nog plotverzoeken vanuit de Environmental Science Group in behandeling. Medewerkers van andere kenniseenheden kunnen terecht bij een externe leverancier: https://intranet.wur.nl/umbraco/nl/weten-regelen/communicatie-marketing/print-drukwerk/.

From October 1st 2022 the GeoDesk only handles plot requests from the Environmental Science Group. Employees of other science groups can send their request to an external supplier: https://intranet.wur.nl/umbraco/en/practical-information/communication-marketing/printing/.


 

Submit a ticket
Submit a new issue to a department

 
 

View existing ticket
View tickets you submitted in the past

 

 

Knowledgebase

» Top Knowledgebase articles:
 

» View entire Knowledgebase

 

Go to Administration Panel

 
Powered by Help Desk Software HESK, brought to you by SysAid