Knowledgebase
Geodesk > Helpdesk > Knowledgebase

Search help:


Wat kan ik doen als ik een fout vind ik de TOP10NL data? / What can I do if I find an error in the TOP10NL data?

Solution

Als je gebruik maakt van TOP10NL en je denkt een fout in deze data gevonden te hebben, dan kun je deze melden aan het Kadaster via https://verbeterdekaart.kadaster.nl/.

Voordat je iets als fout beoordeeld, is het goed om te controleren of de fout veroorzaakt wordt door de actualiteit van de data (de datum van de gebruikte luchtfoto's) of door de inwinningscriteria zoals beschreven in de objectcatalogus. De BRT Actualiteitskaart en de objectcatalogus staan bij de layerfiles op de V:-schijf.

 

------------ ENGLISH -------------------------------------------------------------------

If you are using TOP10NL and you think you found an error, than you can report this to the Cadastre via https://verbeterdekaart.kadaster.nl/.

Be aware that an error could be the result of the date of the aerial pictures or of the criteria used by the Kadaster. More information about this is available in the 'BRT Actualiteitskaart' and the 'catalogusbrt' (both in Dutch) which can be found at the layerfiles on the V:-share.

 
Was this article helpful? yes / no
Related articles Voorwaarden gebruik geodata / Conditions to use geodata
Article details
Article ID: 6
Category: Knowledgebase
Date added: 2012-12-05 10:05:04
Rating (Votes): Article rated 5.0/5.0 (5)

 
« Go back

 
Powered by Help Desk Software HESK, brought to you by SysAid