Knowledgebase
Geodesk > Helpdesk > Knowledgebase

Search help:


Meldt het gebruik van ArcGIS in het buitenland / Report the use of ArcGIS abroad

Solution

In het ArcGIS contract dat we hebben met Esri staat dat elk gebruik van onze licenties (inclusief studentenlicenties) buiten Nederland gemeld moet worden voor vertrek.

Esri wil het volgende weten:
Naam;
WUR DLO instituut;
Wageningen Universiteit Leerstoelgroep;
E-mail;
Telefoon;
Projectnaam / Naam van conferentie;
Land dat bezocht wordt;
Project startdatum (yyyy-mm-dd);
Projectduur;
Periode dat ArcGIS buiten Nederland gebruikt wordt;
welke ArcGIS versie;
welke ArcGIS extensies;
Beschrijving van project/conferentie;

Je kunt ons de informatie toesturen door bijgevoegde Excel in te vullen en deze excel toe te voegen aan een nieuw ticket.

------------ ENGLISH -------------------------------------------------------------------

According to the ArcGIS software contract with Esri, any use of an ArcGIS license (including student licenses) outside the Netherlands must be reported previous to departure.  

What Esri wants to know:
Name;
WUR DLO research department;
Wageningen University Chairgroup;
Email;
Telephone;
Project title / Conference name;
Country to be visited;
Project start date yyyy-mm-dd;
Project Length;
Length of time out of the Netherlands;
which ArcGIS version;
which ArcGIS extensions;
Project/Conference description;

Please send us the information above using the Excel attached. You can send us the Excel as an attachment to a new ticket.

Attachments:
Aanmeldlijst-buitenlands-gebruik-ESRI-licentie.xlsx Aanmeldlijst-buitenlands-gebruik-ESRI-licentie.xlsx

 
Was this article helpful? yes / no
Related articles GeoDesk Nieuwsbrief / GeoDesk Newsletter
Voorwaarden gebruik geodata / Conditions to use geodata
Buitenlandse data / Foreign data
Posters en plots / Posters and plots
Suggesties voor cursussen / Suggestions for courses
Databestanden aanschaffen / Buying datasets
Article details
Article ID: 23
Category: ArcGIS software
Date added: 2016-01-15 15:42:24
Rating (Votes): Article rated 5.0/5.0 (1)

 
« Go back

 
Powered by Help Desk Software HESK, brought to you by SysAid