Knowledgebase
Geodesk > Helpdesk > Knowledgebase

Search help:


Meldt het gebruik van ArcGIS in het buitenland / Report the use of ArcGIS abroad

Solution

In het ArcGIS contract dat Wageningen Research heeft met Esri staat dat elk gebruik van onze licenties buiten Nederland gemeld moet worden voor vertrek.

Esri wil het volgende weten:
Naam;
Wageningen Research instituut;
E-mail;
Telefoon;
Projectnaam / Naam van conferentie;
Land dat bezocht wordt;
Project startdatum (yyyy-mm-dd);
Projectduur;
Periode dat ArcGIS buiten Nederland gebruikt wordt;
welke ArcGIS versie;
welke ArcGIS extensies;
Beschrijving van project/conferentie;

Je kunt ons de informatie toesturen door bijgevoegde Excel in te vullen en deze excel toe te voegen aan een nieuw ticket.

Voor medewerkers en studenten van Wageningen Universiteit geldt niet dat het gebruik van Esri software in het buitenland gemeld moet worden.

------------ ENGLISH -------------------------------------------------------------------

According to the ArcGIS software contract of Wageningen Research with Esri, any use of an ArcGIS license outside the Netherlands must be reported previous to departure.  

What Esri wants to know:
Name;
Wageningen Research department;
Email;
Telephone;
Project title / Conference name;
Country to be visited;
Project start date yyyy-mm-dd;
Project Length;
Length of time out of the Netherlands;
which ArcGIS version;
which ArcGIS extensions;
Project/Conference description;

Please send us the information above using the Excel attached. You can send us the Excel as an attachment to a new ticket.

For employees and students of Wageningen University it is not necessary to report the use of Esri software outside the Netherlands.

Attachments:
Empty-Aanmeldlijst-buitenlands-gebruik-ESRI-licentie_leeg.xlsx Empty-Aanmeldlijst-buitenlands-gebruik-ESRI-licentie_leeg.xlsx

 
Was this article helpful? yes / no
Related articles GeoDesk Nieuwsbrief / GeoDesk Newsletter
Voorwaarden gebruik geodata / Conditions to use geodata
Posters en plots / Posters and plots
Kan ik een dataset centraal beschikbaar stellen? / Can I make a dataset centrally available?
Buitenlandse data / Foreign data
Suggesties voor cursussen / Suggestions for courses
Article details
Article ID: 23
Category: ArcGIS software
Date added: 15-01-2016 15:42:24
Rating (Votes): Article rated 5.0/5.0 (1)

 
« Go back

 
Powered by Help Desk Software HESK, brought to you by SysAid