Knowledgebase
GeoDesk > Helpdesk > Knowledgebase

Search help:


Posters en plots / Posters and plots

Solution

Het is mogelijk om door de GeoDesk posters en plots te laten maken tot A0-formaat. Het verzoek kan ingediend worden door een nieuw ticket in te sturen. Vermeld daarin het volgende:

- Formaat: A0/A1/A2
- Soort papier: normaal / glossy
- Kostenplaats- of projectnummer.

LET OP: We kunnen na donderdag 12 december enkel nog printverzoeken in behandeling nemen als de kosten geboekt kunnen worden op een kostenplaats of projectnummer dat in 2020 nog open staat. Dit i.v.m. de financiële afsluiting van 2019. Denk hieraan als je in december nog een poster geplot wilt hebben!

Indien het te plotten bestand kleiner is dan 2MB, dan kan het als bijlage aan het ticket worden toegevoegd (evt. als zip-bestand). Grotere bestanden dienen gestuurd te worden aan geodesk@wur.nl, evt. via filesender.surf.nl.

De kosten voor posters en plots op normaal papier zijn als volgt:
A0 27,50 euro
A1 25,00 euro
A2 22,50 euro

Voor posters en plots op glossy papier wordt 2,50 euro extra in rekening gebracht.

Het is ook mogelijk om tegen extra kosten de posters te laten plastificeren/lamineren.

------------ ENGLISH -------------------------------------------------------------------

The GeoDesk can plot posters up to A0 size. A plot request can be send to us by submitting a new ticket. We will need to following information:

- Size: A0/A1/A2
- Type of paper: normal/glossy
- Cost center number or project number.

BE AWARE: We can only accept plot requests after Thursday December 12th if the costs can be charged on a 'kostenplaats'  or projectnumber that is still available and open in 2020. This is because of the financial closure of 2019. Keep this in mind if you want a poster to be printed in December!

If the size of your file is smaller than 2MB, you can add the file as an attachment to your ticket. Larger files can be send to geodesk@wur.nl, using filesender.surf.nl if you like. 

The costs for poster and plots on normal paper are:
A0 27.50 euro
A1 25.00 euro
A2 22.50 euro

Posters and plots on glossy paper cost 2.50 euro extra.

Against extra costs it is also possible to plasticize/laminate the posters.

 
Was this article helpful? yes / no
Article details
Article ID: 17
Category: Knowledgebase
Date added: 12-11-2014 13:34:19
Rating (Votes): Article rated 5.0/5.0 (11)

 
« Go back

 
Powered by Help Desk Software HESK, brought to you by SysAid