Knowledgebase
Geodesk > Helpdesk > Knowledgebase

Search help:


Wat kost het gebruik van ArcGIS? / What does it cost to use ArcGIS?

Solution

Het gebruik van ArcGIS door medewerkers en studenten van Wageningen Universiteit is gratis.

De kosten voor medewerkers van Wageningen Research worden doorberekend naar het gebruik van ArcGIS binnen de verschillende teams / instituten. Per medewerker wordt het gebruik gelogd en de gegevens in de Active Directory (dus zoals je in Outlook ziet) bepalen aan welk team / instituut het gebruik wordt doorberekend. In de praktijk liggen de kosten voor het gebruik van ArcGIS tussen de 2 en 3 euro per uur.

 

------------ ENGLISH -------------------------------------------------------------------

The use of ArcGIS is free for employees and students of Wageningen University.

The costs for employees of Wageningen Research are passed on to the institutes / teams according to the use of ArcGIS. For each employee the use is logged and the information in the Active Directory (as you see in Outlook) will define to which team or institute the use will be accounted to. In practice the use costs about 2 to 3 euro per hour.

 
Was this article helpful? yes / no
Related articles Posters en plots / Posters and plots
Voorwaarden gebruik geodata / Conditions to use geodata
Kan ik een dataset centraal beschikbaar stellen? / Can I make a dataset centrally available?
Suggesties voor cursussen / Suggestions for courses
Buitenlandse data / Foreign data
Studentenlicentie Safe FME / Student licence Safe FME
Article details
Article ID: 10
Category: ArcGIS software
Date added: 19-09-2013 09:29:33
Rating (Votes): Article rated 5.0/5.0 (2)

 
« Go back

 
Powered by Help Desk Software HESK, brought to you by SysAid