Knowledgebase
Geodesk > Helpdesk > Knowledgebase

Search help:


Kan ik ArcGIS installeren op mijn prive computer? / Can I install ArcGIS on my private computer?

Solution

Enkel voor studenten van Wageningen University is ArcGIS 10.x beschikbaar voor gebruik op een prive computer.  Medewerkers van Wageningen University & Research kunnen ArcGIS voor prive-gebruik verkrijgen via http://www.esri.nl/producten/arcgis-use.

Studenten kunnen een registratiecode aanvragen bij de Geodesk. Om misbruik van studentenlicenties te voorkomen, is het niet toegestaan om meerdere licenties aan dezelfde persoon te verstrekken. Een licentie werkt op slechts 1 computer.

Studentenlicenties ArcGIS worden niet verstrekt ten behoeve van stages. Daar moet de stage-gever voor zorgen. Als de stage-gever dat niet doet, beschouw het dan als een eigenschap van die stage. Eventueel kun je dan gebruik maken opensource software zoals bijvoorbeeld QGIS.

De volgende personen beschouwen wij als student van Wageningen UR:

- zij die als Student in de Active Directory (de Outlook e-mailadreslijst) van Wageningen UR staan

- zij die een geldig 'Proof of Enrolment' van Wageningen UR kunnen overhandigen.

 

 

------------ ENGLISH -------------------------------------------------------------------

Only for students at Wageningen University ArcGIS 10.x is available for use on a private computer. Employees of Wageningen University & Research can get ArcGIS for personal use via http://www.esri.nl/producten/arcgis-use.

Students will have to ask the Geodesk to provide a registration code. To prevent unauthorized use of licenses, it is not allowed to provide more than 1 license to the same person. A license works only on one computer.

ArcGIS student licenses are not available for internships. The internship provider should also provide software facilities. If the internship provider does not provide software facilities: accept it as part of the internship context. In that case you might want to use opensource software like QGIS.

We consider the following persons as being a student of Wageningen UR:

- those who are registered as Student in the Active Directory (the e-mail adresslist) of Wageningen UR

- those who can show us a valid "Proof of Enrolment" of Wageningen UR.

 

 
Was this article helpful? yes / no
Related articles Studentenlicentie Safe FME / Student licence Safe FME
Voorwaarden gebruik geodata / Conditions to use geodata
Kan ik een dataset beschikbaar stellen voor de hele WUR? / Can I make a dataset available for the whole of WUR?
Databestanden aanschaffen / Buying datasets
Suggesties voor cursussen / Suggestions for courses
Cursus Productief met QGIS op 17 en 19 juni
Article details
Article ID: 1
Category: ArcGIS software
Date added: 15-08-2012 16:01:56
Rating (Votes): Article rated 4.8/5.0 (17)

 
« Go back

 
Powered by Help Desk Software HESK, brought to you by SysAid